Partner główny

 

Partnerzy

  
 

Ludzie Cresovii

Reklama

 

Zarząd MKS Cresovia Siemiatycze zawiadamia członków stowarzyszenia, że 3 marca (piątek) 2023 r. o godz. 18.00 (pierwszy termin), lub o godz. 18.30 (drugi termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej w Siemiatyczach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.
3. Powołanie protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2022 r.
5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2022 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2022 r., zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2022 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
9. Przedstawienie planu działalności na 2023 r.
10. Dyskusja, wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

REGULAMIN OBRAD

 

 

 

 

Partner główny

wspiera a1

Ogłoszenie

Redakcja serwisu szuka chętnych do redagowania relacji z meczów. 

Kontakt - cresovia.redakcja@wp.pl