Partner główny

 

Partnerzy

  
 

Ludzie Cresovii

Reklama

 

   Zarząd MKS Cresovia Siemiatycze, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutem MKS Cresovia Siemiatycze, zawiadamia członków stowarzyszenia, że 15 marca (piątek) 2019 r. o godz. 18.00 (pierwszy termin), lub o godz. 18.30 (drugi termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze, zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.
3. Powołanie protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2018 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., udzielenia zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
9. Przedstawienie planu działalności na 2019 r.
10. Dyskusja, wolne wnioski.
11. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
12. Zamknięcie obrad.

 

REGULAMIN OBRAD

 

 

IV liga 6 kolejka (17-19.IX)

 Cresovia - Olimpia
0:6
Warmia - Krypnianka
 
Hetman - Grabówka
 
 Promień - Wasilków
 Orzeł - Tur
 
Sparta Sz. - Łomża
 
 Michałowo - Czarni
 
MOSP - Ruch
 

Strzelcy

2 – Tomczyk
1- Malewski, Kryński

Ogłoszenie

Redakcja serwisu szuka chętnych do redagowania relacji z meczów. 

Kontakt - cresovia.redakcja@wp.pl