Partner główny

 

Partnerzy

  
 

Ludzie Cresovii

Reklama

 

   Zarząd MKS Cresovia Siemiatycze, zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutem MKS Cresovia Siemiatycze, zawiadamia członków stowarzyszenia, że 15 marca (piątek) 2019 r. o godz. 18.00 (pierwszy termin), lub o godz. 18.30 (drugi termin) w sali Siemiatyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Zaszkolnej 1 w Siemiatyczach odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze, zgodnie z poniższym porządkiem i regulaminem obrad:

1. Otwarcie walnego zebrania sprawozdawczego.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku oraz regulaminu obrad.
3. Powołanie protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2018 r.
5. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2018 r.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla zarządu z wykonania obowiązków w 2018 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania z działalności zarządu za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania komisji rewizyjnej za 2018 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., udzielenia zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 r.
9. Przedstawienie planu działalności na 2019 r.
10. Dyskusja, wolne wnioski.
11. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.
12. Zamknięcie obrad.

 

REGULAMIN OBRAD

 

 

Sponsor

IV liga 28 kolejka (18-19.V)

 Cresovia - Michałowo
 4:1
 Warmia - Mielnik
 2:2
 Wissa - Wasilków
 4:2
 Sparta A. - Promień
 1:2 
 Wigry II - Biebrza
 1:2
 Tur - MOSP
1:2
 Dąb - Hetman
 
 Śniadowo - Magnat
  
 Sparta Sz. - pauza
 -

Ogłoszenie

Redakcja serwisu szuka chętnych do redagowania relacji z meczów. 

Kontakt - cresovia.redakcja@wp.pl